Sárospatak

2023. február 20.

Sárospatak lakossága

Sárospatak lakossága 10938 a KSH adatai szerint.

Település adatok

  • Település neve: Sárospatak
  • Lakosság: 10938 fő
  • Irányítószám: 3950
  • GPS koordináta: N48.319 E21.5664
  • Terület: 139.09 km2
    • Ebből belterület: 10.06 km2
    • Ebből külterület: 129.03 km2

Sárospatak címere

Sárospatak címere

Címer eredete és jelentése

A címerpajzs alapformája kilenc egybevágó négyzetből szerkesztett téglalap. A négyzetek közül az alsó három téglalappá egészül ki függőleges oldalaikon az aranymetszés szabályai szerinti meghosszabbítás nyomán.

A pajzslap az álló alapforma alsó sarkainak negyedköríves csonkolása nyomán alakul, a pajzscsücsök a csonkolásból leeső részek össze- és helyreillesztése nyomán jön létre a függőleges szimmetriatengelyen.

A pajzson leveleskorona. Alja a két felső szélső négyzet felezőjén nyugszik, felső, szélső pontjai a címerpajzs oldalai meghosszabbításából születő egyenesre esnek. A korona íves vonalait a pajzscsücsökbe szúrt körzővel lehet megszerkeszteni.

Felső mező: három négyzetből áll. Közepén liliom, amely a sáv függőleges szimmetriatengelyére illeszkedik. Két szélen, a fennmaradó helyen arányosan elhelyezve egy-egy rózsa. A liliom alapformája romboid, a rózsák alapformája ívelt szélű ötszöglap.

Alsó mező: szimmetriatengelyén felül a címerpajzson nyugvó korona kicsinyített mása, alsó harmadoló pontján a felső mezőben lévő rózsa kicsinyített mása (M=2:1). Az angyalfigurák azonos nagyságúak, tükrösen szimmetrikusak szemben lévő párjaikkal, törzseik, szárnyaik azonosak, csupán fejtartásuk, karmozdulataik és egyik lábuk tartása igazodik testtartásukhoz.

A csillag és a hold a két sarokra eső négyzet átlójára középpontjával illeszkedő körbe rajzolható (átmérő = egynegyed négyzet élhossz). A hold – a rajzon – jobb kézre, a csillag bal kézre esik. A korona kövei kör, ellipszis és téglalap alakúak, középpontjaikkal, felezőikkel ívelt vonalakon fekszenek.

Ajánló