Lónya

2023. február 20.

Lónya lakossága

Lónya lakossága 1052 a KSH adatai szerint.

Település adatok

  • Település neve: Lónya
  • Lakosság: 1052 fő
  • Irányítószám: 4836
  • GPS koordináta: N48.3232 E22.2746
  • Terület: 35.48 km2
    • Ebből belterület: 2.24 km2
    • Ebből külterület: 33.24 km2

Lónya címere

Lónya címere

Címer eredete és jelentése

A címer hátterét egy álló, kék vitézi vért képezi. Talpazatán zöld mezőn két aranyoroszlán áll szemközt egymással. Ezen nemes állatok a Csák nemzetségből való származás bizonyítékai. A Csák nemzetség ősi jelvénye egy ágaskodó oroszlán volt. Mikor IV. László király egyik oklevelében a Csák nemzetségbeli Pétert a bolgárok elleni háborúban tanúsított vitézségéért megdicsérte, úgy nyilatkozott, hogy halálmegvetéssel küzdött a bolgárok ellen, mint hatalmas oroszlán, melynek jelvényét zászlóján viselte.

A bal felőli oroszlán maga felett egy aranymarkolatú kardot villogtat, szemléltetvén a család nemesi lelkületét. A jobb felőli pedig egy tövön lévő természetes makkot tart jobb markában. A vért felső szélén grófi korona utal a család grófi címére, melyet első Ferencz József adományozott Lónyay Menyhért részére.

A grófi korona alatt egy lovagsisak nyugszik, amely kapcsolatot képez a vitézi vért talpazatán látható páncélos kézzel, mely maga felett aranymarkolatú, meztelen szablyát tart. A címert kívülről egy arany-vörös szalag keretezi.

Ezen jelképek tükrözik a Lónyai család kitűnő tetteit, tántorítatlan hűségét az ország, a haza iránt, kiknek nyomdokaiba Lónya település polgárai méltán léphetnek.

Ajánló