Kisdorog

2023. február 20.

Kisdorog lakossága

Kisdorog lakossága 652 a KSH adatai szerint.

Település adatok

  • Település neve: Kisdorog
  • Lakosság: 652 fő
  • Irányítószám: 7129 , 7159
  • GPS koordináta: N46.3889 E18.4956
  • Terület: 20 km2
    • Ebből belterület: 1.01 km2
    • Ebből külterület: 18.99 km2

Kisdorog címere

Kisdorog címere

Címer eredete és jelentése

Álló, csücskös talpú a tárcsapajzs, kékkel és arannyal hasított mezejében hármas zöld halmon ágaskodó, jobbra fordult, kettősfarkú, arannyal fegyverzett, természetes színű oroszlán. Felemelt jobbjában aranymarkolatú és védvasú, ezüstpengéjű szablyát, baljában három természetes vörös rózsát tart.

Sisak: szembefordult, arannyal ékített és vörössel bélelt, pántos ezüstsisak, vörössel és kékkel ékített arany heraldikai koronával.

Sisakdísz: a sisakkoronából növekvő helyzetben a pajzsbeli oroszlán.

Takarók: jobbról vörös-arany, balról zöld-ezüst.

Felirat: a címer alatt lebegő, hármas tagolású, íves aranyszalagon feketével a nagybetűs településnév: KISDOROG.

A címerkép elsődlegesen utal településen egykor élt birtokos családra, a jóbaházi Dőry családra, akiknek jelenléte meghatározó jelentőséggel bírt a település életében. Az oroszlán a szablyával emléket állít mindazoknak a kisdorogi polgároknak, akik a történelem folyamán életükkel, vérükkel adóztak a hazáért és a szűkebb pátriájukért. Az oroszlán címerállat a legnépszerűbb a heraldikában. A harciasság, az erő, a hősiesség jelképe. Baljában a rózsák szimbolizálják egyrészt Krisztust, másrészt Szűz Máriát. Vörös színe Krisztus vérét idézi, keresztáldozatára utal. Máriát mint a Rózsák Királynőjét szimbolizálja. Ebben az értelemben tehát szakrális jelképként a megváltás, a feltámadás, a halhatatlanság jelképe. Az oroszlán a rózsával a címerben a vallásos hitét megőrző lakosságot is megjeleníti. Az oroszlán hármashalmon áll.

A hármas szám a szám misztikához kapcsolódik. Az Ég és a Föld találkozásából létrejött az Ember, ezzel válva teljessé az isteni megnyilvánulás. A három a totalitást, az isteni rendet, a tökéletességet, az Isten-Ember-Világmindenség hármas egységét szimbolizálja. A legismertebb hármasok: múlt-jelen-jövő, anya-apa-gyermek, a Szentháromság, a 3 isteni erény, Krisztus harmadnapi feltámadása, Krisztus, mint Király-Pap-Tanító, a Háromkirályok, a napszakok, stb. A mítoszoknak, a mágikus népi eljárásoknak, a népmeséknek is alapszáma a három. Így van 3 élet, 3 testvér, 3 próba, 3 kívánság, és a köznyelvben is 3 a magyar igazság. Mindezeket a mögöttes gondolatokat is rejti a hármas halom, akárcsak a hármas rózsa.

A hegynek szimbólumértéke is van: a feltételezett központi helyéből adódóan Ég és Föld találkozási pontjaként Isten lakhelye. A hegy az állandóság, a megközelíthetetlenség, a világmindenség központjának, az istenségnek a szimbóluma. A hegytető a tudat birtoklásának, a lélek magasabb rendű minőségének, a lentről felfelé haladásnak is kifejezője.

A heraldikai mázak (fémek és színek) jelentései:

Fémek:

Arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség.

Ezüst (Hold): bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség.

Színek:

Vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség.

Kék (Jupiter): elvhűség, állhatatosság, ellenálló képesség, bizalom.

Zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, szépség, remény, örökkévalóság.

Ajánló