Váchartyán

2023. február 20.

Váchartyán lakossága

Váchartyán lakossága 1825 a KSH adatai szerint.

Település adatok

  • Település neve: Váchartyán
  • Lakosság: 1825 fő
  • Irányítószám: 2164
  • GPS koordináta: N47.7247 E19.2596
  • Terület: 12.11 km2
    • Ebből belterület: 1.71 km2
    • Ebből külterület: 10.4 km2

Váchartyán címere

Váchartyán címere

Címer eredete és jelentése

Álló, csücskös talpú tárcsapajzs a címer, ezüstmezejében lebegő címerkép: vörös szívből nőtt, arany bogyótermésű három zöld olajág. A címerpajzsot barokkos, griff-fejes, vörös bélésű aranykartus övezi, felül vörössel és kékkel ékített, vörös bélésű arany heraldikai koronával süvegezetten. A címer alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok-végződésű, íves aranyszalag középső mezejében feketével a nagybetűs településnév: VÁCHARTYÁN.

A szívből nőtt rózsa igen közkedvelt keresztény ikonográfiai jelkép, elterjedése az ellenreformációt követő Mária-kultuszhoz kapcsolódik. Hordozza a Mária-tisztelet fő mondanivalóját: teljes szívünkkel forduljunk Máriához, a „rózsák királynőjéhez”. A jelkép jelentéstartalma többrétegű; Krisztus Mária fia, tehát a Máriát jelképező szív és a Krisztust szimbolizáló rózsa az anya-fiú viszonyra utal. A középkori misztika hatására, főként a Krisztus szenvedéseiben való elmélyülés eredményeként alakult ki a Jézus-szíve tisztelet.

A későbbi pecsétkép, a szívből növekvő három olajág tulajdonképpen az előzőekben ismertetett motívum átírása. Az olajág a keresztény ikonográfiában – mint örökzöld növény – az örök életet jelképezi, tehát a szív-táplálta ágaknak élőbb növénynek kell hatniuk, emellett mindenképpen termő ágakként kell ábrázolnunk őket. Az olajág és a bogyójából nyert olaj ugyanis a középkortól Szűz Mária tiszta és gyógyító erejét szimbolizálja.

Az olajág szintén utal Krisztusra is. A bibliai Paradicsom meg nem határozott fáit koronként olajfának is képzelték. Az Ószövetségben az olajfa az áldás, kegyelem, a bölcsesség és az Istenbe vetett bizalom jeleként szerepel.

A szívből növő két jelkép a vallásos jellegén túl kapcsolódik a népi hitvilághoz is. Formájában rokonságot mutat a háromágú világfával, de a rózsa a Napos világfával is. A rózsák elhelyezkedésükkel a Nap útját követik az égen: lent-fent-lent, azaz felkeltekor, delelőben legmagasabban és nyugtakor. A néprajzi hasonlóságok közül említhetjük még a lakodalmi kalácsba tűzött hármas ággal, vagy a sírra tűzött, fejfa tetejére tűzött háromágú termőággal való párhuzamot. A népművészet faragás- és hímzésmotívumai között – többnyire már a földi szerelem jelképeként – szintén élő jelképként maradt fenn napjainkig ez az ábrázolás.

A címert barokk aranykartus övezi. Ez az arany keret egyúttal hasonlóságot mutat a megyecímert övező arany, barokkos kartussal is, ezzel mintegy a megyei hovatartozást is jelzi képletesen.

Ajánló