Kemse

2023. február 20.

Kemse lakossága

Kemse lakossága 51 a KSH adatai szerint.

Település adatok

  • Település neve: Kemse
  • Lakosság: 51 fő
  • Irányítószám: 7839
  • GPS koordináta: N45.8237 E17.9128
  • Terület: 8.96 km2
    • Ebből belterület: 0.29 km2
    • Ebből külterület: 8.67 km2

Kemse címere

Kemse címere

Címer eredete és jelentése

Kemse címeréhez a település régi pecsétlenyomatai jelentették a kiindulópontot. A legrégibb pecsétkép motívuma a szívből nőtt rózsatő. Ez a jelkép, mely nemcsak a hazai szfragisztikában lelhető fel, hanem a német, pontosabban a szász heraldikának is kedvelt eleme, többrétegű jelentéstartalommal bír. Túl azon, hogy találkozunk ezzel a jelrendszerrel a magyar népművészetben, ahol leginkább szerelmi jelképként funkcionál, fő jelentéstartalmát a barokk korban kell keresnünk, ahol a népi vallásos hithez kapcsolódik. A szívből nőtt rózsa párhuzamba állítható a Luther-rózsával, melynek értelmezése szinte mindenben megegyezik a fentiekkel. A község református település.

Mint minden kultúra, a címertan is a kozmikus világhoz kapcsolja a színeket. Ennek megfelelően a pajzsokon megjelenő színek szimbolikus jelentése a következő: Krisztus szeretetét és tiszteletét tükrözi a rózsa virága, elemeire bontható: az öt szirom Krisztus szent sebeit jelképezik, a virág zöld kelyhe, mely felfogja Krisztus vérét, jelenti az emberiséget, mely „befogadja” a krisztusi szeretetet, megbocsátást és önfeláldozást. A virágok kelyhe egyébként a keresztyén ikonográfiában a Grállal azonosul – azzal a tállal, melyből az utolsó vacsorán Krisztus és társai ettek, amelybe utóbb Krisztus vérét felfogták. A szív nem csupán az égi szerelem jelképeként szerepel ez esetben.

A bibliai felfogás szerint nemcsak az emberi testnek központja, hanem az érzelmek, az intellektus, az életerő centruma is, mely irányítja az emberi cselekvést, haragot, szeretetet. A szívből nőtt rózsa párhuzamba állítható az evangélikus egyház címerével is, a Luther-rózsával, melynek értelmezése szinte mindenben megegyezik a fentiekkel.

A színek jelentései:

Arany (Nap): értelem, ész, tekintély, hit, erkölcsösség, erény.

Ezüst (Hold): bölcsesség, ártatlanság, tisztaság, szemérmesség.

Vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség.

Kék (Jupiter): elvhűség, állhatatosság, bizalom, ellenálló-képesség.

Zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, remény, boldogság, szépség, egészség.

Ajánló

Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás

Mi az a hulladékgazdálkodás? A hulladékgazdálkodás az a folyamat, amelynek során a hulladékot kezelik, tárolják, szállítják és ártalmatlanítják. A...

bővebben
A legszebb lombházak Magyarországon

A legszebb lombházak Magyarországon

A kikapcsolódás különleges módja, amikor a természetben, de mégis épített környezetben tudunk pihenni. A lombházak két világ egyesítenek: egyszerre...

bővebben