Kübekháza

2023. február 20.

Kübekháza lakossága

Kübekháza lakossága 1491 a KSH adatai szerint.

Település adatok

  • Település neve: Kübekháza
  • Lakosság: 1491 fő
  • Irányítószám: 6755
  • GPS koordináta: N46.15 E20.28
  • Terület: 27.32 km2
    • Ebből belterület: 1.38 km2
    • Ebből külterület: 25.94 km2

Kübekháza címere

Kübekháza címere

Címer eredete és jelentése

Álló, ívelt vonalú háromszögtalpú pajzs, amely kékkel, arannyal és vörössel vágott. A pajzsfő kék mezejében három, nyelével lefelé forduló arany dohánylevél lebeg. A pajzsfő és a pajzsderék találkozási vonalában keskeny, szalagra emlékeztető aranysáv vonul végig, alatta a vörös mezőben ugyancsak lebegve egyenlő szárú, arany, villásvégű kereszt (crux furcata) látszik. A címerpajzs felett enyhén domború ívű, négyszer hajlított, fecskefarkú, aranyszalagon feketével a „Kübekháza” felirat.

Kübekháza címere beszélő címer (tessera loquens), amelyben a dohánylevelek a település alapított jellegére és az alapítás céljára utalnak, ugyanis az 1843-ban ide települt gazdáknak – mint általában a gányó (dohánytermesztő) településeknek – kötelességük volt földjük egy részén az állammal felesben dohányt ültetni. Kübekházán a termelőknek kiosztott 16 hold földből három holdra vonatkozott ez a kötelezettség, ezért szerepel három aranyos dohánylevél a pajzsfőben A nyelükkel lefelé, hegyükkel felfelé mutató levelek a kék mezőben utalnak a dohánytermesztők patrónusára, Illés prófétára, akit forgó szélben tüzes szekér ragadott el az ég kékjébe.

Az aranyszalag a pajzsfő alatt a hajdani birtokos emlékét idézi: a magyar államalapítás korában ugyanis a Szent István királlyal is szembehelyezkedő marosi vezér, Ajtony uralta e vidéket, s az ő nevének jelentése: „arany, aranyból való”. De megjeleníti ez a mezőrész azt a tényt is, hogy a napfényes órák száma e tájon igen magas, ami a dohánytermesztés számára fokozott előnyt jelent.

A vörös mező a település területét jeleníti meg, amelyhez érdekes monda fűződik: egykor egy különös képességekkel megáldott, kincsásó juhász fellelte itt a szegedi barátoknak a török időkben elásott borát, amelyet a hosszú idő kiváló zamatúvá érlelt. A fondorlatos juhász nem ásta ki a hordókat, hanem hosszú nádszállal szipákolta ki belőlük a kiváló vörösbort. A vörös mezőben lebegő villásvégű aranykereszt ugyancsak a telepítés gyakorlatát idézi, mert a falu kijelölése úgy történt, hogy egy keresztet leszúrtak a leendő központ, egyet a templom, egyet pedig a temető helyének kijelölésére. A telepítés megkezdésekor tehát csupán ezek a keresztek álltak. Kifejezésre jut e jelképben a település lakosainak mélyen hívő keresztény mivolta és hagyományaihoz való ragaszkodása is.

A címerhez szorosan nem tartozó, a pajzs felett elhelyezkedő aranyszalagon feketével írott felirat: KÜBEKHÁZA.

Ajánló