Csököly

2023. február 20.

Csököly lakossága

Csököly lakossága 940 a KSH adatai szerint.

Település adatok

  • Település neve: Csököly
  • Lakosság: 940 fő
  • Irányítószám: 7526
  • GPS koordináta: N46.3006 E17.5665
  • Terület: 29.84 km2
    • Ebből belterület: 3.23 km2
    • Ebből külterület: 26.61 km2

Csököly címere

Csököly címere

Címer eredete és jelentése

Pajzs: álló, csücsköstalpú tárcsapajzs kék mezejében zöld talajon álló, jobbra fordult, arannyal kantározott ezüst mén, aranyszegélyű vörös nyeregtakaróval. Hátán Szent Márton ül természetes színében, ezüst páncélban, aranyszőke fején ezüstprémes vörös süveggel. Fejét arany dicsfény övezi. Vállán vörös palást, melyet elöl arany boglár fog össze. Arany markolatú és védvasú, ezüst pengéjű kardjával, a baljával felemelt és kitárt palástját szeli.

Sisak: szembe fordult, arannyal ékített és vörössel bélelt pántos ezüst sisak, vörössel és kékkel ékített arany heraldikai koronával.

Sisakdísz: két kihajló arany búzakalász között zöld száron három vörös szamóca.

Takarók: mindkét oldalon kék-arany.

Felirat: a címer alatt lebegő, hármas tagolású, íves arany szalagon feketével nagybetűs CSÖKÖLY felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.

„A címerkép megfogalmazásához a szfragisztikai (pecséttani) hagyományok és a település jellemzői adtak támpontot.

A címerterv a régi pecséteken is látható, klasszikus címerformát követi, vagyis a pajzsot a külső díszekkel, a sisakkal, takarókkal és sisakdísszel. A régi címerkép sisakdíszéből meghagyott két kalász között szerepel az itteni jellegzetes szamócatermesztésre utaló gyümölcs.

A pajzsban a címerterv Csököly védőszentjét, Szent Mártont ábrázolja az ikonográfiai hagyományoknak megfelelően, amint köpenyét kardjával kettészeli, hogy azt odaadhassa majd a koldusnak. A hagyományosan ifjú lovagként ábrázolt szent a hagyományok szerint Szombathelyen született, ezért kultusza igen elterjedt hazánkban, és a címerbeli kép jelenete rajta keresztül az egyháznak, a cselekvő felebaráti szeretetnek, a gondoskodásnak, valamint az irgalmasság cselekedeteinek a szimbólumává vált. A védőszent megjelenítésén túl tehát a gondoskodó, odafigyelő önkormányzatot és az egymást segítő, összetartó lakosságot egyaránt jelképezi.

A heraldikai mázak – fémek és színek – a címertan szabályainak megfelelően kerültek alkalmazásra. Mint minden kultúra, a heraldika is a kozmikus világhoz kapcsolta a színeket. Ennek megfelelően szimbolikus jelentéstartalmuk a következő:

Arany (Nap): értelem, ész, hit, fenség, tekintély, erény, erkölcsösség.

Ezüst (Hold): bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség.

Vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség.

Kék (Jupiter): elvhűség, állhatatosság, ellenálló képesség, bizalom.

Zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, szépség, örökkévalóság, remény.”

Ajánló