ÚME, azaz útügyi műszaki előírások

2023. március 27.

ÚME, útügyi műszaki előírás

Az útügyi szabályozás célja

Az útügyi szabályozás célja az útügy területén rendszeresen előforduló műszaki és gazdasági feladatokra egységes megoldási módok meghatározása és alkalmazása az alábbi területeken:

 • az építtetői,
 • az építéstervezési,
 • a kivitelezési és
 • kapcsolódó tevékenységek (hatósági feladatok, minőség)

azért, hogy az elvégzett munka műszakilag megalapozott legyen, koordináltan és biztonságan kerüljenek elvégzésre.

A műszaki szabályozás hierarchiája

Hasonlóan a jogszabályi hierarchiához, a műszaki szabályozás szintjén is megtalálható egy tagoltság. Az útügyi műszaki előírás (ÚME) a műszaki specifikációk közé tartozik, és hierarchiában az önkéntes szabályozási területek közé tartozik.

Útügyi műszaki előírások kidolgozása és felülvizsgálata

 • A tartalmilag és formailag megfelelő témajavaslatot a Koordináló szervezet felterjeszti az ÚB elé,
 • Bizottsági döntés,
 • ÚME tervezetének kidolgozása,
 • ÚME tervezet közzététele – szakmai közvélemény bevonása,
 • Útügyi műszaki előírás tervezetének felterjesztése,
 • Útügyi műszaki előírás elfogadása (jóváhagyás),
 • Útügyi műszaki előírás közzététele – ingyenes hozzáférés.

Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság Feladata:

 • Meghatározott eljárásrendben kidolgozza és felülvizsgálja az útügyi műszaki előírásokat tartalmazó szakmai szabályokat.
 • Egyedi szakmai állásfoglalást alakít ki az útügyi műszaki előírásokban foglaltaktól eltérő műszaki megoldásokra.
 • Javaslatot tesz az útügyi műszaki szabályozás jogszabályi környezetének kialakítására, módosítására.
 • Közreműködik az útügyi műszaki szabályozással összefüggő jogszabálytervezetek előkészítésében és egyeztetésben.

A KÉSZ a Közutak Építésének Szabályozása. A rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén levő országos közutakon, helyi közutakon és a közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint azok műtárgyain és tartozékain végzett beruházásokra.

 • A rendelet személyi hatálya kiterjed elsősorban a közút építtetőjére, a közút építtetője által bevont közreműködőkre, a minőségügyi ellenőrzéseket végző szervezetekre, valamint a vonatkozó műszaki előírások kidolgozásáért felelős szervekre.
 • Szabályozza: az építési beruházások előkészítését; kivitelezés; minőségszabályozás; lezárás ( műszaki átadás-átvétel, garancia, jótállás) területeit.

KÉSZ – közúti beruházások csoportosítása

A közúti beruházások az értékük alapján az alábbi kategóriákba tartoznak:

a) nettó 20 millió forint érték alatti beruházások – közúti mikroberuházások,
b) nettó 20 millió forint értékű, vagy azt meghaladó, de nettó 80 millió forint érték alatti beruházások – közúti kisberuházások,
c) nettó 80 millió forint értékű, vagy azt meghaladó, de nettó 500 millió forint érték alatti beruházások – közúti közepesberuházások,
d) nettó 500 millió forint értékű, vagy azt meghaladó, de nettó 10 milliárd forint érték alatti beruházások – közúti nagyberuházások,
e) nettó 10 milliárd forint értékű, vagy azt meghaladó értékű beruházások – közúti óriásberuházások.

A közúti beruházások a típusok alapján az alábbi kategóriákba tartoznak:
a) fejlesztési munkák

 • Új építési munkák: új közutak megvalósítása érdekében végzett beruházások
 • Rekonstrukciós munkák: meglévő közutak teljes átépítésére vonatkozó beruházások

b) fenntartási munkák

 • Felújítási munkák: meglévő közutakon végzett felújítási beruházások
 • Karbantartási munkák: meglévő közutakon végzett karbantartási
  beruházások.

KÉSZ – méretezés, tervezés

A gazdaságossági vizsgálat során az élettartam meghatározása történhet:

 1. teljes élettartamra,
 2. részleges élettartamra, valamint
 3. minimális élettartamra.


A közutak útpályaszerkezetét az alábbi tervezési élettartamra kell méretezni:

 • a) az autópályák és autóutak esetén 30 éves,
 • b) a főutak esetén 20 éves,
 • c) egyéb közutak tervezésekor 15 éves

Forgalmi igénybevételi kategóriák:

 • a) könnyű („P” jelű) forgalmi igénybevétel,
 • b) normál („N” jelű) forgalmi igénybevétel,
 • c) fokozott („F” jelű) forgalmi igénybevétel, valamint
 • d) intenzív („I” jelű) forgalmi igénybevétel

Az érvényben lévő ÚME az alábbi linken érhető el: https://ume.kozut.hu/statusz/ervenyben-levo-utugyi-muszaki-eloirasok

Ajánló