Feked

2023. február 20.

Feked lakossága

Feked lakossága 197 a KSH adatai szerint.

Település adatok

  • Település neve: Feked
  • Lakosság: 197 fő
  • Irányítószám: 7724
  • GPS koordináta: N46.1675 E18.5579
  • Terület: 19.33 km2
    • Ebből belterület: 0.75 km2
    • Ebből külterület: 18.58 km2

Feked címere

Feked címere

Címer eredete és jelentése

Álló, háromszögű, kékkel és ezüsttel hasított a pajzs. Az elülső, kék mezőben lebegő helyzetű, gót betűstílusban megrajzolt nagy arany „F” betű. A hátulsó, ezüstmezőben zöld hármashalom középsőjén egy tőből ágazó zöld levelű és szárú, aranyközepű és vörös szirmú három, ötszirmú virág. A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok-végződésű íves aranyszalagon feketével nagybetűs FEKED felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.

A község nevének gót betűtípussal megrajzolt kezdőbetűje nemcsak Fekedre utal, hanem a Fuldai Apátságra is, ahonnan a németek 1725-28 táján települtek ide. Az „F” betű tehát a múltat, a jelent és a németajkú lakosságot egyaránt szimbolizálja.

A címerben szereplő virág szintén kettős vonatkozású. Feked 1786-ban készült pecsétjén szintén szerepel. Ez a pecsétkép a mezőgazdaságot igyekszik elsősorban jelképezni. Rovátkával jelzett szántóföld, csoroszlya és ekevas, hármas virágtő, csillag, szív és öt kis pont szerepelnek a pecsétképen. Ezen zsúfoltságon nem csodálkozunk, hiszen a pecsétnyomókat többnyire vándorkovácsok készítették, minden címertani ismeret hiányában. A motívumok közül azért a virág legfontosabb, mert a Fuldai apátság régi címerén szintén megtalálható, hármashalom középsőjén. A Fekedre település és a pecsét készítésének ideje között csupán kb. hatvan év különbséget találunk. Ez idő nem sok abból a szempontból, hogy ekkor még igen elevenek az emlékek az óhazából. Valószínű tehát, hogy a virághoz köthető azonosság nem a véletlen műve. Ha mégis az, akkor is indokolt ezt az azonosságot felhasználni az ó- és az újhaza jelképezésére. A virágok szimbolikus tartalmat hordoznak: az öt szirom Krisztus öt sebét jelképezhetik, ilyen szempontból tehát egyházi ikonográfiai jelkép is. A virágtő és a halmok hármassága többszörösen jelképértelmű: a három a legfontosabb szakrális szám. Ég és Föld találkozásából létrejött az Ember, ezzel válva teljessé az Isteni megnyilvánulás. A három ezért a totalitást, az isteni rendet, az Isten-Ember-Világmindenség hármas rendjét szimbolizálja. A legismertebb hármasok, melyeket mind jelentik a címermotívumok: múlt-jelen-jövő; anya-apa-gyermek; a Szentháromság (itt mint Feked templomának titulusa); a 3 isteni erény; Krisztus harmadnapi feltámadása; Krisztus mint Király-Pap-Tanító; a Háromkirályok stb. A mítoszoknak, mágikus népi eljárásoknak, népmeséknek is alapszáma a három. Így van: 3 élet, 3 halál, 3 testvér, 3 próba, 3 kívánság és a köznyelvben is három a magyar igazság.

Fémek:

arany (Nap): értelem, ész, hit, erény, erkölcsösség, fenség, tekintély, örökkévalóság;

ezüst (Hold): bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség, öröm, tökéletesség győzelem.

Színek:

vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség;

kék (Jupiter): elvhűség, állhatatosság, tudás, bizalom, ellenálló-képesség;

zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, remény, boldogság, szépség, egészség, szelídség, halhatatlanság.

Ajánló

Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás

Mi az a hulladékgazdálkodás? A hulladékgazdálkodás az a folyamat, amelynek során a hulladékot kezelik, tárolják, szállítják és ártalmatlanítják. A...

bővebben
A legszebb lombházak Magyarországon

A legszebb lombházak Magyarországon

A kikapcsolódás különleges módja, amikor a természetben, de mégis épített környezetben tudunk pihenni. A lombházak két világ egyesítenek: egyszerre...

bővebben