Borsfa

2023. február 20.

Borsfa lakossága

Borsfa lakossága 646 a KSH adatai szerint.

Település adatok

  • Település neve: Borsfa
  • Lakosság: 646 fő
  • Irányítószám: 8885
  • GPS koordináta: N46.4973 E16.782
  • Terület: 11.83 km2
    • Ebből belterület: 1.41 km2
    • Ebből külterület: 10.42 km2

Borsfa címere

Borsfa címere

Címer eredete és jelentése

A címer álló, csücskös talpú tárcsapajzs, ezüstmezejében vörös pajzsfő. A vörös mezőben középütt lebegő helyzetű ezüst kettőskereszt. Az ezüstmezőben alul hármashalom, felette lebegő helyzetű, egy tőből ágazó három zöld tölgyfalevél, közöttük egy-egy arany makkterméssel. A pajzsot jobb oldalon kiöltött nyelvű és kettősfarkú, ágaskodó aranyoroszlán, a bal oldalon kiöltött nyelvű és kiterjesztett szárnyú, ágaskodó aranygriff tartja. A címertartók ezüstarabeszken állnak, melyről alul ötös tagolású, íves aranyszalag függ. A szalagon feketével nagybetűs BORSFA felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont. A címeren megjelenő pajzstartók, oroszlán és griff utalnak a község történetében szereplő és egykor jelentőséggel bíró nemesi családokra. A címeren a mázak és a színek a címertan szabályainak megfelelően jelennek meg. A színek jelentéstartalma:

Vörös /Mars/ hazaszeretet, önfeláldozás, tenniakarás, nagylelkűség

Kék /Jupiter/ hűség, állhatatosság, tudás, ellenállóképesség, bizalom

Zöld /Vénusz/ szabadság, szeretet, remény, boldogság, szépség, egészség, szelídség, halhatatlanság

Fémek:

Arany /Nap/ értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség

Ezüst /Hold/ bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség, tökéletesség, öröm, győzelem.

A címer szerkezetét tekintve beszélő címer, mert címeralakjai jellemzőek a községre, és a nevét is tartalmazza. A pajzs reneszánsz formájú – a szimmetria kedvéért –, mindkét oldalán bevágott. A pajzsfő díszhelyén megjelenő címeralak, az apostoli (vagy érseki) kettőskereszt (amelynek felső, kisebb vízszintes szára Krisztus keresztjének feliratára utal, és István király is ilyetkapott ajándékul II. Szilveszter pápától) a lakosság katolikus vallására utal. A pajzsderék boglárhelyén található címernövény (Plantae Heraldicae), az őshonos tölgy jelképezi a zalai erdőséget, ahol irtással kapott helyet annak idején a település. A pajzstalpon látható hármashalom – három, ív alakú emelkedés, melyek középsője a másik kettő közül kiemelkedik – Borsfa természeti adottságaira utal. A pajzstartó (telamon) címerállatok – az oroszlán és a griff – mindig embereket személyesítenek meg. Borsfa címerében a község történelmében szereplő egykori jelentős nemesi családokat és azokat a hős polgárokat jelképezik, akik életüket áldozták hazájukért a magyar történelem háborúiban. Az oroszlán a hatalom és az uralkodás jelképe. Vadászata a férfiasság, később az uralkodásra termettség próbája is volt. A magyar koronázási jelvények közül a jogar kristálygömbjén és a palást gallérján is megtalálható. A griff – fantáziaszülte állat – az oroszlán és a sas ötvözete. A címertan ezt a kettősséget úgy mutatja, hogy deréktól felfelé sasként, lefelé oroszlánként – esetleg eltérő színnel is –, csak oldalnézetben ábrázolja. A griffet – már az ókorban is – az éles elméjűség és látnoki képesség szimbólumaként tartották számon. A középkor hitte is létezését, ekkor került a címerekre mint az oroszlán és a sas erényeinek a képviselője. A címerben a vörös-ezüst színpár jelzi, hogy Borsfa Árpád-kori település. Ehhez társulva a hármashalom zöldje, együttesen már nemzeti színeinket idézik.

Ajánló

Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás

Mi az a hulladékgazdálkodás? A hulladékgazdálkodás az a folyamat, amelynek során a hulladékot kezelik, tárolják, szállítják és ártalmatlanítják. A...

bővebben
A legszebb lombházak Magyarországon

A legszebb lombházak Magyarországon

A kikapcsolódás különleges módja, amikor a természetben, de mégis épített környezetben tudunk pihenni. A lombházak két világ egyesítenek: egyszerre...

bővebben