Berkesd

2023. február 20.

Berkesd lakossága

Berkesd lakossága 798 a KSH adatai szerint.

Település adatok

  • Település neve: Berkesd
  • Lakosság: 798 fő
  • Irányítószám: 7664
  • GPS koordináta: N46.0758 E18.4084
  • Terület: 19.04 km2
    • Ebből belterület: 0.96 km2
    • Ebből külterület: 18.08 km2

Berkesd címere

Berkesd címere

Címer eredete és jelentése

Az álló, csücskös talpú tárcsapajzs zöld mezejében vörös pajzsfő. A pajzsfő közepén kék telek, ebben lebegő helyzetű, ívesen szélesedő szárú és szegvégű arany apostoli kettőskereszt. A szélső vörös mezőkben egy-egy heraldikai ezüstrózsa lebeg. A zöld mezőben lebegő helyzetű, stilizált gyökeres égerfa ezüsttel, melyet jobbról szárukon összefogott három arany búzakalász, balról leveles aranyfürt kísér. A címer alatt lebegő, hármas tagolású íves arany szalagon feketével BERKESD felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.

A rózsa Szűz Mária-motívum: szirmainak száma Mária neve betűinek száma, ezüstszíne a szüzességet, a szeplőtelenséget jelképezi. Az ezüstrózsák vörös pajzsmezőben helyezkednek el: a vörös-ezüst színpár a község legkorábbi említésének idejét, az Árpád-kort jelzik.

A vallásos lakosságra utal az apostoli kettőskereszt, mely szorosan köthető az apostoli királyhoz, Szent Istvánhoz, aki Berkesdet – melyet számos más faluval együtt királyi szolgálónépek lakták – 1015-ben a megalakuló Pécsváradi Apátságnak adományozott. Ezzel hosszú időre, Mária Terézia koráig – az Apátság megszűntéig – meghatározta a falu életét.

A címeren helyet kapott a búza és a szőlő is. Elsődleges jelentésük mellett (Berkesd mezőgazdasági jellegű település) mögöttes jelentéstartalmuk is van: vallásos jelképként a búza a kenyeret, a szőlő a bort jelenti, vagyis Krisztus testét és vérét, tehát az Oltáriszentséget.

A központi helyet betöltő stilizált égerfa közvetetten a község nevére utal, hiszen a berkek, vizenyős helyek egyik legjellemzőbb növénye az éger. A fák széles körben elterjedt szimbolikus jelentéssel bírnak. A megújuló lombkorona az újjászületést jelképezi. A földbe kapaszkodó gyökerek és az égi szférához rendelt fakorona révén az Ég és a Föld összekapcsolódását jelenti, ezen keresztül pedig a vallásos hitet. Berkesd címernövénye az éger, melynek szimbolikáját tovább lehet örökíteni a község életében is.

A heraldikai mázak jelentéstartalma: arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erkölcsösség; ezüst (Hold): bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség; vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség; kék (Jupiter): elvhűség, állhatatosság, ellenálló-képesség, bizalom; zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, szépség, egészség, halhatatlanság.

Ajánló