Bánfa

2023. február 20.

Bánfa lakossága

Bánfa lakossága 195 a KSH adatai szerint.

Település adatok

  • Település neve: Bánfa
  • Lakosság: 195 fő
  • Irányítószám: 7914
  • GPS koordináta: N45.9925 E17.8793
  • Terület: 12.06 km2
    • Ebből belterület: 0.62 km2
    • Ebből külterület: 11.44 km2

Bánfa címere

Bánfa címere

Címer eredete és jelentése

A címerképek megfogalmazásához elsősorban a szfragisztikai (pecséttani) hagyományok adtak támpontot. Az 1774-ből származó pecsétkép fő motívumai az ekevas, csoroszlya és a szárán összekötött három búzakalász, emellett a köriratban helykitöltő szerepben három csillagot is találunk.

A búzakalász elsődlegesen a termékenységre utal: az elhaló növény elhullott magjai újrasarjadnak, az újjászületésnek, megújulásnak is jelképe. A kalászok a természet körforgását idézik: a földből a Nap ereje és víz által kibontakozó életerőt, a földbehullást és megsemmisülést, az egymáshoz simuló kalászok az összhangot, az egymásrautaltságot, az egyetértést és a közösség egységét is szimbolizálják.

A Szentháromságot a szivárvány jelképezi. A zöld Jézus földi működésére, a vörös kereszthalálára, a kék pedig égi származására utal. A csillagok a címertanban a dicsőség és szerencse jelképei, de egyházi ikonográfiai jelképként Szűz Máriát szimbolizálják. A csillag úgy vezeti a hívőket Jézushoz, mint az égbolt csillagai vezérlik a hajósokat.

A címeren három kalászt, három csillagot számolhatunk, emellett a templom épülete is hármas tagolódású. A heraldikában népszerű a motívumok hármas előfordulása a számmisztikához kapcsolódik: a három a legfontosabb szakrális szám: Ég és Föld találkozásából létrejött az Ember, ezzel válva teljessé az isteni megnyilvánulás. A három tehát a totalitást, az isteni rendet, a tökéletességet, az Isten-Ember-Világmindenség hármas rendjét képviseli.

A heraldikai mázak jelentéstartalma: Arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség. Ezüst (Hold): bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, őszinteség, szemérmesség. Kék (Jupiter): elvhűség, állhatatosság, ellenálló-képesség, bizalom. Zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, szépség, remény, örökkévalóság. Vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség.

Ajánló

Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás

Mi az a hulladékgazdálkodás? A hulladékgazdálkodás az a folyamat, amelynek során a hulladékot kezelik, tárolják, szállítják és ártalmatlanítják. A...

bővebben
A legszebb lombházak Magyarországon

A legszebb lombházak Magyarországon

A kikapcsolódás különleges módja, amikor a természetben, de mégis épített környezetben tudunk pihenni. A lombházak két világ egyesítenek: egyszerre...

bővebben