Újrahasznosítható műanyagok és fajtái

2023. augusztus 09.

újrahasznosított műanyag

Újrahasznosítás fogalma és folyamata

Az újrahasznosítás egy folyamat, amelynek során a használt vagy hulladékanyagokat gyűjtik, tisztítják, feldolgozzák és átalakítják új termékekké vagy nyersanyagokká. Az újrahasznosítás célja a hulladék csökkentése, az erőforrások hatékonyabb felhasználása és a környezeti hatások minimalizálása. Íme néhány kulcselem, amely az újrahasznosítás folyamatát jellemzi:

 1. Gyűjtés: Az újrahasznosítható anyagokat gyűjtik a lakosságtól, az üzletektől és az iparágaktól, gyakran külön gyűjtőedényekben vagy létesítményekben.
 2. Szétválogatás: Az anyagokat típusuk szerint szétválogatják, hogy egységes csoportokba kerüljenek, például papír, üveg, fém vagy műanyag.
 3. Tisztítás és feldolgozás: Az anyagokat megtisztítják a szennyeződésektől, majd feldolgozzák, hogy eltávolítsák az olyan nem kívánt elemeket, mint a festékek vagy a bevonatok.
 4. Átalakítás: Az újrahasznosított anyagokat új nyersanyaggá alakítják át, például a műanyag darabok olvasztása és granulátummá alakítása, vagy a papír pépesítése.
 5. Új Termékek gyártása: Az újrahasznosított nyersanyagokat új termékek gyártására használják fel, például újrahasznosított műanyagból készült palackok, vagy újrahasznosított papírból készült irodai papír.
 6. Értékesítés és használat: Az újrahasznosított termékek eljutnak a fogyasztókhoz, ahol használatuk csökkenti az új nyersanyagok iránti igényt.

Az újrahasznosítás különbözik az újrafelhasználástól, amelyben a termékeket vagy anyagokat közvetlenül használják fel újra az eredeti célra vagy más célokra anélkül, hogy jelentős átalakításon mennek keresztül. Az újrahasznosítás a környezetvédelem és a fenntarthatóság alapelvévé vált, és sok országban támogatják törvényekkel, szabályozásokkal és ösztönzőkkel.

szelektív hulladék újrahasznosítása

Miért fontos a műanyag hulladék újrahasznosítása?

A műanyagok újrahasznosítása rendkívül fontos a környezeti fenntarthatóság és a globális erőforrások védelme szempontjából. Az alábbiakban bemutatok néhány kulcsfontosságú okot, amiért a műanyagok újrahasznosítása lényeges:

 1. Hulladékcsökkentés: Az újrahasznosítás segít csökkenteni a hulladéklerakókba kerülő műanyag mennyiségét, amelyek egyébként túlcsordulhatnak, és hosszú távú környezeti problémákat okozhatnak.
 2. Erőforrás-megtakarítás: A műanyagok újrahasznosítása csökkenti a nyersolaj és egyéb fosszilis tüzelőanyagok iránti igényt, mivel a műanyagok gyártása általában ezekből az erőforrásokból származik.
 3. Energiamegtakarítás: A műanyagok újrahasznosítása gyakran kevesebb energiát igényel, mint az új műanyagok előállítása nyersanyagokból. Így az újrahasznosítás révén jelentős energiát takaríthatunk meg.
 4. Klímaváltozás Mérséklése: Az újrahasznosítás csökkenti a műanyagok előállításához és elszállításához szükséges energiát, ezzel hozzájárul a globális üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez.
 5. Vízi élőhelyek védelme: A műanyagok, különösen a mikroműanyagok, komoly problémát jelenthetnek az óceánokban és vízi élőhelyeken. Az újrahasznosítás csökkenti a műanyaghulladékba kerülő műanyagok mennyiségét, és így védi a vízi élővilágot.
 6. Gazdasági előnyök: Az újrahasznosítás létrehoz új munkahelyeket és üzleti lehetőségeket, és gyakran gazdaságosabb, mint az új anyagok gyártása.
 7. Ösztönzés az innovációra: A műanyagok újrahasznosítására vonatkozó követelmények ösztönzik az innovációt a csomagolásban és a terméktervezésben, elősegítve a fenntarthatóbb gyakorlatok és technológiák kialakítását.

A műanyagok újrahasznosítása tehát szerves része a környezeti fenntarthatóság törekvésének. Az újrahasznosítással kapcsolatos tudatosság növelése és az újrahasznosítható termékek előnyben részesítése mindannyiunk számára fontos lépés lehet a bolygónk védelme érdekében.

Újrahasznosítható műanyagok típusai

Az újrahasznosítható műanyagok között számos típus található, amelyeket gyakran az alábbi jelölésekkel és kódokkal azonosítanak:

 1. PETE vagy PET (Polietilén-tereftalát): A leggyakrabban italok és élelmiszerek csomagolására használt műanyag. Újrahasznosítása viszonylag egyszerű, és újrahasznosított anyagból gyakran új palackok és szövetek készülnek.
 2. HDPE (Magas sűrűségű polietilén): Tejesdobozok, tisztítószerek és mosószerek flakonjainak gyártására használják. Az egyik legkönnyebben újrahasznosítható műanyag.
 3. PVC (Polivinil-klorid): Csövek, kábelek, ablakok és padlók gyártására használják. Újrahasznosítása nehézkesebb, de még mindig lehetséges.
 4. LDPE (Alacsony sűrűségű polietilén): Ezt a műanyagot fóliák és zacskók gyártására használják. Újrahasznosítása lehetővé teszi az új zacskók és tartályok gyártását.
 5. PP (Polipropilén): Élelmiszer-tárolók, szőnyegek és műanyag bútorok gyártására használják. Újrahasznosítható, de a feldolgozása néha összetett lehet.
 6. PS (Polisztirol): A polisztirol habosított formájában ismertebb, például ételdobozokban és csészékben használják. Újrahasznosítása technológiailag lehetséges, de gyakran drága és időigényes.
 7. Egyéb (pl. PC, ABS, Nylon): Ebben a kategóriában számos különböző műanyag található, melyek újrahasznosítása különböző mértékben lehetséges és bonyolult.

A műanyagok újrahasznosításának hatékonysága a helyi újrahasznosítási infrastruktúrától, az anyagok tisztaságától és az adott műanyag típusától függ. Az újrahasznosítási folyamatok fejlődnek, de az újrahasznosítható műanyagok kiválasztása és kezelése továbbra is fontos szempont a környezeti fenntarthatóság szempontjából.

Nem újrahasznosítható műanyagok

A nem újrahasznosítható műanyagok olyan műanyagok, amelyeket a jelenlegi technológiával és infrastruktúrával nem lehet vagy nem gazdaságos újra feldolgozni. Ezek a műanyagok gyakran összetett keverékekből állnak, vagy olyan anyagokból, amelyeknek az újrahasznosítási folyamata technikailag kihívást jelent vagy nem környezetbarát.

A nem újrahasznosítható műanyagokat általában nem jelölik külön, mert az újrahasznosíthatóság jelölése jellemzően az újrahasznosítható műanyagokra vonatkozik. Azonban bizonyos műanyagok, különösen az „Egyéb” (7-es jelölés) kategóriában, gyakran tartalmaznak nem újrahasznosítható műanyagokat is. Ebben a kategóriában találhatóak például:

 1. PC (Policarbonát): Néhány PC-t újra lehet hasznosítani, de sok alkalmazása nehezíti vagy teszi lehetetlenné az újrahasznosítást.
 2. ABS (Akrilnitril-butadién-sztirol): Az ABS komplex kémiai szerkezete miatt gyakran nehéz újrahasznosítani.
 3. PU (Poluretán): A poluretánok újrahasznosítása gyakran bonyolult és drága, így sok esetben nem újrahasznosíthatók.

Ezen kívül egyes speciális bevonatokkal ellátott vagy összetett anyagokból készült műanyagok (például fémmel vagy más műanyagokkal kombinált műanyagok) is nem újrahasznosíthatók lehetnek, mert a különféle komponensek szétválasztása túl bonyolult vagy gazdaságtalan.

A nem újrahasznosítható műanyagok helyi kezelését illetően érdemes konzultálni a helyi hulladékkezelő szervezettel vagy az illetékes hatósággal, mert a rendelkezések és a technológia változhatnak a különböző régiókban.

Melyik műanyagot lehet szelektíven gyűjteni?

PET (1), HD-PE (2), LD-PE (4), PP (5) műanyagokat lehet szelektíven gyűjteni.

Melyik műanyagot nem lehet szelektíven gyűjteni?

PVC (3), PS (6), Egyéb (7) nem lehet szelektíven gyűjteni.

Melyik országokban a legelterjedtebb a szelektív hulladékgyűjtés?

A szelektív hulladékgyűjtés, vagyis a hulladék szétválogatása az anyagtípusok szerint, számos fejlett országban elterjedt gyakorlat. Az alábbi országok kiemelkednek a szelektív hulladékgyűjtésben való eredményességükkel:

 1. Németország: Az egyik vezető ország az újrahasznosításban, nagy hangsúlyt fektetve a szelektív hulladékgyűjtésre. A háztartások és vállalatok által használt többféle edény és rendszer lehetővé teszi a hulladék hatékony szétválogatását.
 2. Ausztria: Szintén nagyon erős az újrahasznosításban, a lakosság számára kínált széles körű szolgáltatásokkal és infrastruktúrával.
 3. Svájc: A szelektív hulladékgyűjtés itt is széles körben elterjedt, és a lakosság magas fokú tudatosságának és részvételének köszönhetően nagy sikerrel működik.
 4. Hollandia: A kormány és a helyi önkormányzatok is jelentős erőforrásokat fektetnek be a szelektív hulladékgyűjtésbe, és a lakosság aktívan részt vesz ebben a folyamatban.
 5. Svédország: Az ország az újrahasznosítási célok elérésében is vezető, és a szelektív hulladékgyűjtés széles körben elterjedt.
 6. Belgium: Belgiumban is erős a szelektív hulladékgyűjtés rendszere, különösen Flandriában, ahol a lakosság magas részvételi aránya van.
 7. Dánia, Finnország, Norvégia: A skandináv országokban is komoly erőfeszítéseket tesznek a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás terén.
 8. Wales és más Egyesült Királyság részek: Wales különösen kiemelkedik az Egyesült Királyságban a szelektív hulladékgyűjtés és újrahasznosítás területén.
 9. Dél-Korea: Ázsia egyik vezető országa az újrahasznosításban, ahol a szelektív hulladékgyűjtés széles körben elterjedt és hatékony.
 10. Szlovénia: Az Európai Unióban egy másik kiemelkedő példa a szelektív hulladékgyűjtésre.

Ezek az országok általában szigorú törvényekkel, ösztönzőkkel, és az oktatással ösztönzik a lakosságot és a vállalkozásokat a szelektív hulladékgyűjtésre. Az ilyen rendszerek működéséhez szükség van a kormány, az ipar és a lakosság közötti együttműködésre és elkötelezettségre.

Mennyire elterjedt a szelektív hulladékgyűjtés Magyarországon az EU többi országához képest?

Magyarországon az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tettek a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás területén. Az EU keretei között a tagállamokra vonatkozó újrahasznosítási célok és iránymutatások alapján Magyarország is törekedett a rendszerek kialakítására és fejlesztésére.

Ajánló