Mérk

2023. február 20.

Mérk lakossága

Mérk lakossága 2016 a KSH adatai szerint.

Település adatok

  • Település neve: Mérk
  • Lakosság: 2016 fő
  • Irányítószám: 4351
  • GPS koordináta: N47.7814 E22.3799
  • Terület: 25.08 km2
    • Ebből belterület: 2.54 km2
    • Ebből külterület: 22.54 km2

Mérk címere

Mérk címere

Címer eredete és jelentése

A pajzs formája egyenes állású, csücskös talpú, arányrendszere a klasszikus 8: 7 (hosszúság, szélesség) arányt tartja. A két címerkép – sárkány és a lovag – méreteit és arányait tekintve megközelítőleg azonos, amely a gonosz és a jó – mint hasonló méretű erők – heroikus küzdelmét kívánja érzékeltetni.

A pajzs bal oldalán, jobb felé fordulva, szemben a sárkánnyal áll a címer fő alakja, a páncélos vitéz. A címer azt a pillanatot ábrázolja, amikor Báthori Gábor párbajra készül a sárkány ellen. Ő az a legendabeli vitéz, kinek kapcsán a község a nevét kapta – a gonosz legyőzője, a tiszta erényeket képviselő keresztény páncélos lovag – ezüstmázzal -. Bal lábával előrelépő, támadóállásban feje fölé emelt, lesújtani készülő karddal indul a viadalra. Öltözete stilizált páncélos lovagi öltözet és felszerelés, a lovagkornak megfelelő egyenes karddal, leeresztett sisakrostéllyal, vörös mázú, nagyméretű, háromszögű pajzzsal, a pajzsot kitöltő kettőskereszttel (crux patriarchalis), amit a nemzetközi szakirodalom magyar keresztként ismer

A pajzsmező jobb oldalán egy képzeletbeli alak, a sárkány, amely a gonoszság, a rossz, az ördög jelképe a keresztény hit világban. Négylábú, a heraldikai szokásoknak és elvárásoknak megfelelő alkotóelemekből áll. A sárkány a címer közepe felé fordulva egy lábon áll, másik három lábával támadóállást felvéve, vicsorgó szájával szembefordul az őt támadó páncélos vitézzel. Máza a heraldika szabályának megfelelően arany-sárga.

A címer ábrái – címerképek – és mázai, a pajzsmezőben a helyiségnév – MÉRK – keletkezésének helyi legenda-feldolgozását tartalmazza, valamint a településen élő emberek évszázados munkáit és vágyait.

A legenda főszereplői a címer felső kétharmadában jelennek meg, egységes világoskék mezőben, amely a háttérként szereplő égbolt színét adja.

A pajzsot a pajzstalp elejétől a pajzstalp bal oldaláig – az alsó harmadban – egy domború ív osztja ketté. Az ív alatti rész a környék földrajzi jellegeire utal. Az ívelt dombforma és ennek sötétzöld máza a környék termékeny mezőgazdasági mivoltára emlékeztet, a domb alján áthúzódó három világoskék hullámzó sáv a környék mocsaras, vizekkel átjárt jellegét és a község mellett húzódó Kraszna folyót jelképezi. Az ívelt mező a címerben szereplő két címerkép alátámasztására, tartására is szolgál.

A címeren megtalálhatók a természet világából vett szerves és szervetlen természeti alakzatok, az ember alkotta tárgyak és a képzeletbeli alak is, így szinte teljes egészében átfogja ez a címer a heraldikai ábrázolások alakzatait.

A címert barokk stílusú sallang keretezi, az alsó részt kivéve, ahol MÉRK község neve található hasonló stílusban kialakított zöld elejű és aranyhátujjú szalagon. A szalag szimmetrikus, de a két oldala más-más mázazású. A címer jobb oldalán (a sárkány felől) sötétszürke és vörös a küzdelmek, szomorúság, vér, pusztulás; a címer bal oldalán, a lovag felől a szalag zöld és aranyszínű a megújulás, az élet, a remény és a gazdagság jelképeiként.

Ajánló

Hulladékgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás

Mi az a hulladékgazdálkodás? A hulladékgazdálkodás az a folyamat, amelynek során a hulladékot kezelik, tárolják, szállítják és ártalmatlanítják. A...

bővebben
A legszebb lombházak Magyarországon

A legszebb lombházak Magyarországon

A kikapcsolódás különleges módja, amikor a természetben, de mégis épített környezetben tudunk pihenni. A lombházak két világ egyesítenek: egyszerre...

bővebben