Makkoshotyka

2023. február 20.

Makkoshotyka lakossága

Makkoshotyka lakossága 757 a KSH adatai szerint.

Település adatok

  • Település neve: Makkoshotyka
  • Lakosság: 757 fő
  • Irányítószám: 3959
  • GPS koordináta: N48.3581 E21.5176
  • Terület: 10.41 km2
    • Ebből belterület: 0.76 km2
    • Ebből külterület: 9.65 km2

Makkoshotyka címere

Makkoshotyka címere

Címer eredete és jelentése

Álló, csücskös talpú tárcsapajzs vörös mezejében zöld hármashalom középsőjén karózott arany szőlőtő áll két fürttel és három levéllel. A szőlőtövet két oldalról egy-egy állított, arany szarvasagancs kíséri. A címerpajzsot két oldalról egy-egy, szárukon alul keresztbetett és öt-öt arany makkterméssel ékített zöld tölgyfaág övezi. A címer alatt lebegő, hármas tagolású, íves aranyszalagon feketével a nagybetűs MAKKOSHOTYKA településnév.

A természeti adottságokat jelképezi a hármashalom, valamint a tölgyágak. Az előbbi részben utal a község régi, Makramál-Hogyka nevére is, mivel a „mál” hegyoldalt jelent. A címer külső díszeként megjelenő tölgyágak a termésekkel a mai településnév „Makkos-” előtagjára utalnak. A tölgy a legrangosabb címernövény a heraldikában, melyet gazdag szimbólumértéke magyaráz.

Fém:

arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség.

Színek:

vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség;

zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, szépség, remény, örökkévalóság.

Ajánló